Selectează o Pagină

Achizițiile publice reprezintă un proces esențial în economia României, fiind responsabile pentru alocarea resurselor publice către bunuri, servicii și lucrări necesare instituțiilor și proiectelor publice. Acest proces este guvernat de o serie de legi și reglementări care evoluează constant, în funcție de nevoile și prioritățile naționale, precum și de normele europene. În acest articol, vom explora ultimele modificări legislative în România și impactul lor asupra achizițiilor publice.

 1. Simplificarea procedurilor de achiziție publică
  Una dintre modificările recente în legislația achizițiilor publice vizează simplificarea procedurilor și reducerea birocrației în procesul de licitație. Această schimbare include, printre altele, eliminarea unor documente inutile din dosarele de licitație, precum și facilitarea accesului la informații și documente prin intermediul platformelor electronice.

Impact: Această simplificare a procedurilor poate duce la o creștere a eficienței și transparenței în procesul de achiziție publică, precum și la reducerea costurilor și timpului necesar pentru pregătirea și evaluarea ofertelor.

 1. Promovarea achizițiilor verzi
  Legislația achizițiilor publice în România a fost recent actualizată pentru a promova achizițiile verzi, adică achiziția de bunuri, servicii și lucrări cu un impact redus asupra mediului. Acest lucru include stabilirea unor criterii de mediu în caietele de sarcini și acordarea unor punctaje suplimentare ofertelor care îndeplinesc aceste criterii.

Impact: Promovarea achizițiilor verzi poate contribui la protejarea mediului și la încurajarea inovației și a responsabilității sociale în cadrul companiilor care participă la licitații.

 1. Creșterea pragurilor valorice pentru aplicarea procedurilor simplificate
  Pragurile valorice pentru aplicarea procedurilor simplificate în achizițiile publice au fost recent modificate, ceea ce înseamnă că un număr mai mare de contracte vor putea fi atribuite prin aceste proceduri. Aceasta implică o reducere a cerințelor formale și a documentației necesare, precum și o scurtare a termenelor pentru depunerea și evaluarea ofertelor.

Impact: Creșterea pragurilor valorice poate facilita accesul mai multor companii, în special întreprinderilor mici și mijlocii, la piața achizițiilor publice și poate duce la o concurență mai mare și la o alocare mai eficientă a resurselor publice.

 

 1. Încurajarea utilizării contractelor de parteneriat public-privat
  O altă schimbare importantă în legislația achizițiilor publice din România este încurajarea utilizării contractelor de parteneriat public-privat (PPP) pentru realizarea unor proiecte publice de anvergură. Aceste contracte presupun colaborarea dintre autoritățile publice și entitățile private pentru finanțarea, construcția și exploatarea unor infrastructuri și servicii publice.

  Impact: Contractele de PPP pot aduce beneficii semnificative, cum ar fi accesul la expertiza și resursele financiare ale sectorului privat, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice, precum și reducerea riscurilor și costurilor pentru autoritățile publice. Cu toate acestea, aceste contracte pot ridica și anumite provocări, cum ar fi asigurarea transparenței și echității în procesul de atribuire și gestionarea potențialelor conflicte de interese între partenerii publici și privați.

  1. Revizuirea criteriilor de selecție și evaluare a ofertelor
   Un alt aspect important în ultimele modificări legislative este revizuirea criteriilor de selecție și evaluare a ofertelor în procesul de achiziție publică. Aceasta include, printre altele, consolidarea criteriilor de calificare și eliminarea unor cerințe disproporționate sau discriminatorii, precum și introducerea unor criterii de evaluare orientate spre valoare și performanță, în locul celor bazate exclusiv pe preț.

  Impact: Revizuirea criteriilor de selecție și evaluare poate contribui la creșterea calității și eficienței achizițiilor publice, precum și la eliminarea unor bariere de acces pentru companiile care doresc să participe la licitații. Totodată, acest lucru poate stimula inovația și competitivitatea în cadrul pieței achizițiilor publice.

  Concluzie: Ultimele modificări legislative în domeniul achizițiilor publice din România au ca scop îmbunătățirea eficienței, transparenței și accesibilității acestui proces pentru companiile interesate să participe la licitații. Pentru a beneficia de aceste oportunități și a naviga cu succes în lumea achizițiilor publice, este esențial ca companiile să se informeze și să se adapteze la noile reglementări, precum și să își dezvolte competențele și strategiile necesare pentru a concura eficient în acest domeniu.

  Aveţi alte întrebări legate de licitaţiile publice?
  https://vreausaparticip.ro/2021/07/30/f-a-q-intrebari-si-raspunsuri-despre-licitatiile-publice/

  Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă punem la dispoziţie numărul nostru de telefon – 0786171858 – şi adresa de email – contact@vreausaparticip.ro!